ŽIVÉ OBRAZY Z NAŠICH HOR

Neděle, 11. Březen 2018 -
9:00 - 12:30
Klub českých turistů Šumperk pořádá v neděli 11. března jubilejní 10. ročník MDŽ - tentokrát na Bludovečku, kde bude sehráno divadelní představení "ŽIVÉ OBRAZY Z NAŠICH HOR". Sraz na nám. Republiky - "Gottwalďáku" v 9.00. V pestrém průvodu půjdeme pěšky na Bludoveček, kde před restaurací asi v 10:30 hodin začne divadelní představení. Setkáme se nejen s dědem Pradědem, ale i s mnoha dalšími pohádkovými, lidskými i zvířecími bytostmi, které se v průběhu staletí vyskytovaly v našich horách. Vstupné 20,- Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé z KČT Šumperk.
Restaurace a penzion Bludoveček informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje dnem 1. 2. 2016 a dále (dále jen "spotřebitelský spor") formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li povřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz. www.coi.cz.