POHÁDKOVÝ LES - UKONČENÍ PRÁZDNIN

Neděle, 28. Srpen 2016 -
13:00 - 17:00
O poslední prázdninové neděli čeká děti i rodiče další zajímavý program. Na lesní stezce okolo Bludovečku budou na stanovištích připraveny úkoly. Připravené budou také projíždky na ponících, malování na obličej a mnoho dalších aktivit. Samozřejmě se bude také grilovat. Srdečně Vás zveme.
Restaurace a penzion Bludoveček informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje dnem 1. 2. 2016 a dále (dále jen "spotřebitelský spor") formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li povřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz. www.coi.cz.