PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY

Pátek, 29. Duben 2016 -
16:00 - 23:00
V pátek 29.4. v 16:00 hodin budeme stavět májku, přineste a uvažte si stužku na ozdobení májky, potom bude následovat program pro děti-pálení čarodějnic.Těšit se můžete na spoustu her a zábavy, bude vyhodnocena nejlepší čarodějnice/kouzelník
Restaurace a penzion Bludoveček informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje dnem 1. 2. 2016 a dále (dále jen "spotřebitelský spor") formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li povřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz. www.coi.cz.