Obora, mini zoo

Farma na Bludovečku se dělí na dvě základní části. První z nich je minizoo, kde návštěvníci mají možnost potkat řadu zvířat běžně chovaných na farmách, ale také zvířata exotičtější, jako například papoušky. Druhou částí je pak obora, v níž se pasou stáda mnoha zajímavých druhů zvířat, která v lese už dnes běžně nepotkáte.
Bludoveček - Obora
Bludoveček_minizoo_koza

Dominantou celé farmy jsou stáje s ušlechtilými koňmi, avšak neméně zajímavá je i minizoo, ve které jsou k vidění například kozy, slepice, hedvábničky, labutí husy, krocan, krůta bronzová, křepelky či papoušci.

Bezesporu největším lákadlem je však 9 hektarů velká obora, v níž byl založen chov jelení a dančí zvěře. V začátcích oboru obývala jen sedmičlenná stáda jelena evropského a daňka skvrnitého, která se však od té doby výrazně rozrostla. Kromě toho přibyla i řada dalších druhů, z nichž za zmínku stojí především vzácný jelen milu.

Celá farma, zejména pak obora si dává za cíl, aby umožnila návštěvníkům vidět na vlastní oči zvěř, která se ve volné přírodě dnes vyskytuje jen velmi ojediněle a tudíž se s ní téměř nesetkají. Zvířata navíc mohou sledovat zblízka a v jejich přirozeném životním prostředí.

 

Restaurace a penzion Bludoveček informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje dnem 1. 2. 2016 a dále (dále jen "spotřebitelský spor") formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li povřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz. www.coi.cz.