Krmení zvěře v oboře

Neděle, 9. Říjen 2016 -
16:00 - 16:30
NEDĚLE 9. ŘÍJNA – 16 HODIN. Když se řekne říjen, napadne Vás určitě souvislost s jelení říjí. Víte ovšem, co taková říje vlastně je a jak se projevuje? My jsme se na to zeptali opravdového odborníka - správce naší obory Jiřího Klimeše: „Jelen lesní začíná říji v polovině září. Nejdříve troubí nejstarší jeleni a postupně se přidávají mladší.Troubením se snaží upoutat pozornost samic - laní ale zároveň upozorňuje ostatní jeleny, kdo je tu pánem. Zpravidla největší a nejsilnější jelen ovládne co největší počet laní. Krouží kolem nich a hlídá, aby se k nim nepřiblížil jiný jelen, který by mu chtěl laně odloudit. Často dochází mezi soky k souboji a mnohdy to končí smrtí jednoho nebo obou, když si zaklíní parohy do sebe. Na naší farmě, kde je velká koncentrace jelenů, je troubení ještě intenzivnější, než ve volné přírodě. Největší troubení je brzy ráno nebo večer ale na farmě jeleni troubí celý den. V současné době můžete u nás vidět šestiletého dvacateráka, který ovládá několik laní a hlídá je před ostatními jeleny. Tento jelen všechny laně pokryje sám. Jeleni v době říje, kdy minimálně příjímá potravu, ztratí na váze i 30 kg. Po říji musí tento úbytek dohnat před nastávající zimou. Jelenovi který má nejvíce laní u sebe se říká hlavní a mladším jelenům, kteří běhají kolem se říká vedlejší nebo ministranti. Ti čekají na chvíli nepozornosti, aby se přiblížili k lani a pokryli je. Říje postupně končí během tří až čtyř týdnů, kdy jsou laně pokryty." Jiřímu Klimešovi děkujeme za informace i krásné fotky a zveme Vás při této příležitosti na další nedělní "Krmení našeho stáda v oboře" - sraz tuto neděli v 16.00 u vjezdu do obory pod bytovkami. Jen Vás opět poprosíme, abyste i s dětmi už při cestě z parkoviště od restaurace mluvili a chovali se tiše, jinak nic neuvidíte. Zvířata jsou plachá. Přejeme pěkný víkend a zajímavý zážitek.
Restaurace a penzion Bludoveček informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje dnem 1. 2. 2016 a dále (dále jen "spotřebitelský spor") formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li povřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz. www.coi.cz.