Kostel sv. Jiří

První kostel, zasvěcený již tehdy sv. Jiří byl v Bludově vystavěn roku 1350.

Vzdálenost od Bludovečku: 1,5 km

Původní dřevěná stavba však byla logicky roku 1588 nahrazena zděnou a v roce 1764 pak došlo k její přestavbě, kdy byl kostel rozšířen o spoustu dalších částí, například o věž. Tehdy také došlo k poměrně zajímavému architektonickému řešení, které později bylo pro kostel málem fatálním. Řeč je o prkenném stropu, který byl pomocí řetězů zavěšen na jedné skobě v krovu., což vedlo k tomu, že roku 1833 začal strop praskat a postupně klesat, v důsledku čehož byl kostel z důvodu bezpečnosti o čtyři roky později uzavřen.

Posléze byl tedy kostel téměř kompletně celý stržen, zůstala jen jeho jižní stěna, která se stala základem kostela nového. Již na podzim následujícího roku byl otevřen kostel nový, o třetinu větší než ten původní.

Zhruba v této době, přesněji roku 1832 byl i zrušen původní hřbitov, který kostel obklopoval. Stávající hřbitov tak funguje již od roku 1842.

Při poslední přestavbě také vznikla hrobka Žerotínů, která ke kostelu přiléhá. V té době byl totiž Bludov sídlem posledních moravských Žerotínů, což vedlo i k přenesení ostatků 13 zemřelých z tzv. Brandýské větve. Žerotínové, kteří měli sídlo v nedalekých Velkých Losinách, ale samozřejmě měli hrobku vlastní.

Kostel je zajímavý především svou výmalbou stropu tzv. Průmyslovou technikou, která vznikla roku 1985 a je na Moravě ojedinělým úkazem.

V letech 1987 až 1988 byla v kostele provedena generální oprava všech maleb a o 4 roky později byl olomouckým arcibiskupem vysvěcen nový obětní stůl. Závěr století pak kostel slavil již s dvěma novými zvony sv. Jíří a Panny Marie, které jsou součástí kostela dodnes.

Podrobnější informace včetně kontaktu v případě zájmu o prohlídku najde na oficiálních webových stránkách kostela.

Zdroj obrázku: http://static.panoramio.com/photos/original/55473086.jpg

Restaurace a penzion Bludoveček informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje dnem 1. 2. 2016 a dále (dále jen "spotřebitelský spor") formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li povřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz. www.coi.cz.